PRZYJAZNA FIRMA, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

Informacje ogólne


Szanowni Państwo, Oferujemy Państwu usługę polegającą na administrowaniu Waszą Wspólnotą Mieszkaniową.

Posiadając wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę i kwalifikacje potwierdzone licencją zawodową nr 13780 z dnia 02 lipca 2004r. na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami wydaną przez Ministra Infrastruktury w Warszawie, proponujemy jako firma profesjonalne wykonywanie kompleksowych czynności administrowania ( zarządzania ) Państwa nieruchomością, zgodnie z ustawowymi wymaganiami, a w szczególności:

  • pełną obsługę finansowo – księgową, podatkową oraz sprawozdawczą
  • zawieranie umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu) oraz wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, konserwacje itp., a następnie ich rozliczanie
  • otwarcie i prowadzenie dla nieruchomości indywidualnego rachunku bankowego
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • pełną obsługę techniczną
  • przygotowywanie rocznego planu gospodarczego
  • składanie okresowych sprawozdań
  • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali

W sposób szczególny traktujemy potrzebę realizacji wszelkich działań , prowadzących do rzetelnej, skutecznej współpracy i kontroli właścicieli w zakresie wykonywania zobowiązań gwarancyjnych na płaszczyźnie Wspólnota – Deweloper.
Wysokość opłaty związanej z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, tak w zakresie eksploatacji jak i funduszu remontowego, ustalana jest przez właścicieli w oparciu o rzeczywiste koszty.
Zapewniamy partnerską współpracę, jak również wykonywanie innych prac zleconych przez Wspólnotę. Deklarujemy organizację zebrań Wspólnoty w sposób umożliwiający czytelność przedkładanych sprawozdań i planów gospodarczych. Zapewniamy wymaganą i oczekiwaną jakość świadczonych usług dzięki długoletniemu doświadczeniu. Za wykonywanie ww. czynności pobieramy średnio rynkową stawkę w wysokości 0,65 zł/m2 za zarządzanie nieruchomością.

Szybki kontakt


BIURO:

+48 503-588-246

FAX:

58 344 83 84

EMAIL

biuro@primer.gda.pl

ZGŁOŚ USTERKĘ

+48 503-588-121